"Znoś cierpienia z miłością, ofiarowywuj w cichości, mów poprzez modlitwę..."