Madonny Pielgrzymujące

maria rosa mystica

 

Dzięki ks.Rossiemu, który od 1949 roku był proboszczem katedry Montichiari sporządzono pierwszą statuę Maryi. Zanim ustawiono ją w katedrze przez kilka tygodni wędrowała, jako Madonna Pielgrzymująca po parafii Montichiari. Po zakończonej peregrynacji statuę ustawiono w katedrze na miejscu Madonny z Lourdes.

Z czasem powstał pomysł, aby wyrzeźbić także figurę Madonny Pielgrzymującej, która miała wędrować do klasztorów i rodzin.  W kolejnych latach zaczęto wykonywać figury Róży Duchownej.

To, co charakterystyczne i ważne to fakt, że liczne figury Madonny Pielgrzymującej roniły łzy. Zjawisko płaczu Róży Duchownej w latach osiemdziesiątych zaobserwowano na całym świecie. Lista miejsc, w których odnotowano płacz (czasem krwawymi łzami) jest ogromna: prawdopodobnie na przestrzeni kilkunastu lat figury płakały w niemal stu miejscach na świecie.